CMP SOLUTION OÜ tegevusaruanne 2022

Osaühing CMP Solution tegevus 2022. majandusaastal ei erinenud oluliselt eelnevast majandusaastast. Suuremaid müügitehinguid ega projekte ei õnnestunud hankida. Osutati üksikuid teenuseid ja müügitehinguid ettevõtte kulude katmiseks ning üritati jätkuvalt leida uusi koostööpartnereid. Majandusaasta jooksul keskenduti uute turgude kaardistamisele ja peeti erinevaid läbirääkimisi võimalike uute klientidega püsilepingute sõlmimiseks. Tulemusi oodatakse järgneva majandusaasta kestel. Ettevõtte netokäive oli majandusaasta lõpuks 62 851 eurot ning kahjumiks kujunes 837 eurot. OÜ CMP Solution 2022.
ssb.ee
Tööstusoperatsioonide kõrgkonkurentsitihedas maastikus ei ole rangest puhtusest ja rahvusvahelistest standarditest kinnipidamine mitte ainult väljakutse, vaid h
Arvamuslugu

Tõstes tööstusstandardeid: GecomaX Productioni "Clean Room" teenuste põhjalik ühtimine ISO standarditega

Tööstusoperatsioonide kõrgkonkurentsitihedas maastikus ei ole rangest puhtusest ja rahvusvahelistest standarditest kinnipidamine mitte ainult väljakutse, vaid hädavajadus. Tunnustades puhtuse kriitilist rolli mitmesugustes tööstusharudes, toob GecomaX Production turule ulatuslikud "Clean Room" teenused, seades uued standardid puhtuse ja ISO kõrgeimate standardite täitmise osas. Tööstuspuhtuse väljakutsete vastamine: Tööstusharud nagu farmaatsia, elektroonika ja biotehnoloogia nõuavad äärmuslikult puhtaid keskkondi. GecomaX Production mõistab nende tööstusharude ees seisvaid väljakutseid ja
Äri dünaamilises ja kiiresti muutuvas keskkonnas on ladustamise ja logistika optimeerimine saanud esmatähtsaks. GecomaX Production, tehnoloogiliste lahenduste p
Arvamuslugu

Smartlift hoiuruumid: tõhusus, nutikus ja kokkuhoid ruutmeetris

Äri dünaamilises ja kiiresti muutuvas keskkonnas on ladustamise ja logistika optimeerimine saanud esmatähtsaks. GecomaX Production, tehnoloogiliste lahenduste pioneeri, tutvustab revolutsioonilist vastust ladude haldamise väljakutsetele - Smartlift hoiuruumide lahendusi. Mitte ainult ruumi kokkuhoidmiseks, vaid Smartlift ületab traditsioonilise lähenemise ladustamisele, suurendades üldist töövoogu efektiivsuse suurendamiseks. On möödas ajad, mil ladud olid lihtsalt koht, kus hoida kaupu. Smartlifti hoiuruumide lahendused määratlevad ruumi kasutamise kontseptsiooni uuesti. Innovatiivse
Kiirete tehnoloogiliste edusammude ajastul otsivad tööstused läbimurdelisi lahendusi, et suunata masinate projekteerimine ja tootmine tulevikku. GecomaX Product
Arvamuslugu

GecomaX Productioni pilguheit masinate projekteerimise ja tootmise uutele suundumustele

Kiirete tehnoloogiliste edusammude ajastul otsivad tööstused läbimurdelisi lahendusi, et suunata masinate projekteerimine ja tootmine tulevikku. GecomaX Production, innovatsiooni lipulaev, mitte ainult ei tunnusta tehnoloogia muutustele suunatud võimukust, vaid juhendab ka ettevõtteid läbi viimaste trendide, pakkudes kohandatud lahendusi masinate projekteerimise ja tootmise tuleviku kujundamiseks. Digitaalse revolutsiooni omaksvõtt: Kui seisame Neljanda Industriaalse Revolutsiooni lävepakul, kujundab digiteerimine masinate projekteerimise ja tootmise maastikku. GecomaX Production on