Arenduskeskus GROW UP - kõne arengu ja lapse hariduse eksperdid

Lapse kõne- ja suhtlusoskused on üliolulised nende arengus ja tulevikus hakkamasaamisel. GROW UP on lastearenduskeskus, mis mõistab kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust ning pakub mitmekülgseid haridus- ja hooldusprogramme, mis toetavad lapse kõne arengut ja üldist arengut. GROW UPi programmide sihtgrupp hõlmab lasteaiaõpetajaid, õpetaja-abisid, lapsehoidjaid, laste- ja asenduskodude personali ning lapsevanemaid - kõiki neid, kes puutuvad kokku lapse kõne arengu jälgimise ja toetamisega. Meie eesmärk on anda osalejatele lühiülevaade lapse kõne arengust ja võimalikest kõrvalekalletest ning
ssb.ee
Kõne ja kõneline suhtlemine mängivad olulist rolli lapse üldises arengus ning tema edasises hakkamasaamises ja õpioskuste omandamises. Seetõttu ei saa alahinnat
Arvamuslugu

GROW UP: tähtis osa lapse kõne arengu toetamisel ja jälgimisel

Kõne ja kõneline suhtlemine mängivad olulist rolli lapse üldises arengus ning tema edasises hakkamasaamises ja õpioskuste omandamises. Seetõttu ei saa alahinnata kõne arengu tähtsust lapse elus. Kõne arengu toetamine nii kodus kui ka lastekollektiivis on oluline, et tagada lapsele parimad võimalused suhtlemisoskuste arendamiseks ja kõnepuudete ennetamiseks või nendega tegelemiseks. GROW UP pakub koolitust, mis annab osalejatele lühiülevaate lapse kõne arengust ja võimalikest kõrvalekalletest. See on suunatud mitmesugustele sihtgruppidele, sealhulgas lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele,
Kasvav huvitund inglise keele vastu on tavaline nähtus tänapäeva maailmas, kus keeleoskus on üha olulisemaks saanud. Kuigi varajane keeleõpe võib pakkuda mitmei
Arvamuslugu

Inglise keele õppimine varases eas GROW UP

Kasvav huvitund inglise keele vastu on tavaline nähtus tänapäeva maailmas, kus keeleoskus on üha olulisemaks saanud. Kuigi varajane keeleõpe võib pakkuda mitmeid eeliseid, on oluline meeles pidada, et see ei pruugi alati tuua kaasa püsivaid tulemusi. Millal on õigustatud alustada võõrkeele õppimist varajases lapsepõlves? Üks oluline tegur võib olla see, kui üks vanematest räägib ainult inglise keelt või kui laps elab mitmekeelses keskkonnas, näiteks oma kodumaal ja Ameerikas. Sellisel juhul võib kahe keele vahelise segaduse tõttu tekkida raskusi kõne arengus, eriti kui laps hakkab käima