FREMMEL OÜ tegevusaruanne 2022

Fremmel OÜ on Eesti ettevõte, mille põhitegevusalaks on erinevate metsandustööde organiseerimine ja läbiviimine. See hõlmab kõike alates metsa istutamisest ja hooldamisest kuni raie ja metsamaterjali müügini. Ettevõte on tuntud oma pühendumuse ja professionaalsuse poolest, pakkudes kvaliteetseid teenuseid, mis aitavad kaasa metsade jätkusuutlikkusele ja bioloogilisele mitmekesisusele. Lisaks metsandustöödele on Fremmel OÜ registreeritud ka maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris. Nad viivad läbi maaparandustöid valdavalt erametsades, aidates metsaomanikel parandada oma metsade
ssb.ee
Eesti loodus on kahtlemata kaunis ja mitmekesine, kuid selle säilitamine nõuab järjepidevat pingutust. Üks võtmekomponent looduse ilu ja elujõulisuse säilitamis
Arvamuslugu

Looduskaitse ja metsandus: Kuidas säilitada Eesti looduse ilu

Eesti loodus on kahtlemata kaunis ja mitmekesine, kuid selle säilitamine nõuab järjepidevat pingutust. Üks võtmekomponent looduse ilu ja elujõulisuse säilitamisel on tasakaal metsanduse ja looduskaitse vahel. Selles artiklis vaatleme, kuidas looduskaitse ja metsandus saavad käsikäes käia ning aidata säilitada Eesti looduse ilu. Looduskaitse ja metsandus: sõprus või konflikt? Metsandus ja looduskaitse ei pea olema vastuolus. Tegelikult saab neid kaht eesmärki kombineerida nii, et metsi majandatakse säästlikult ja samal ajal säilitatakse looduse mitmekesisust. Näiteks võib jälgida raietööde
Metsandus on Eestis üks olulisemaid majandusharusid, kuid selle areng peab käima käsikäes keskkonnahoiuga. Raietööd on metsanduses kesksel kohal ning nende õige
Arvamuslugu

Raietööde olulisus metsanduses: säästlikud tehnikad ja mõju keskkonnale

Metsandus on Eestis üks olulisemaid majandusharusid, kuid selle areng peab käima käsikäes keskkonnahoiuga. Raietööd on metsanduses kesksel kohal ning nende õige teostamine on hädavajalik metsade tervise ja keskkonna säilimiseks. Selles artiklis uurime raietööde olulisust, säästlikke tehnikaid ning nende mõju keskkonnale. Raietööde olulisus metsanduses Raietööd on vajalikud metsa majandamiseks ja uuendamiseks. Õigesti teostatud raietööd võimaldavad tervislikku metsakasvu ning tagavad puidu jätkusuutliku kasutamise. Samas tuleb arvestada ka looduskeskkonnaga, et vältida negatiivset mõju
Metsakasvatuses on mitmeid aspekte, millele tuleb tähelepanu pöörata: 
 
 Istutusmaterjal: tuleb valida sobivad ja kohaliku kliima ja maa tingimustele vastava
Arvamuslugu

Mida silmas pidada metsakasvatusel ?

Metsakasvatuses on mitmeid aspekte, millele tuleb tähelepanu pöörata: Istutusmaterjal: tuleb valida sobivad ja kohaliku kliima ja maa tingimustele vastavad taimed, mis on vastupidavad haigustele ja kahjuritele. Istutusmeetod: on väga oluline, et istutus oleks korralikult tehtud, et tagada taimede juurdumine ja kasv. Kastmine: taimedel on vaja piisavalt vett, et kasvada ja juurduda. Põllumajandustehnika: on vaja kasutada sobivaid tehnikaid ja seadmeid, et tagada taimede kasv ja areng. Põllumajanduslike praktikate järgimine: tuleb jälgida metsakasvatuse põllumajanduslikke