Krediidijuhtimine Storybookis
kaitse oma äri ja minimeeri krediidikahjusid "Lead to cash" täislahendusega

Ligikaudu 20 aastane kogemus nii analüütiliste mudelite kui infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamises lisab täiendava garantii, et “Lead to cash” on efektiivsem kui inkasso.

ideal

Firmade ja isikute raportid

Interaktiivsed graafikud, võrgustikud ning unikaalsed analüütilised mudelid, mis näitavad ajaloolisi andmeid ja ennustavad tulevikku.

Tere AS

Krediidi- ja finantstaust

Unikaalse tehnoloogia abil jõuab krediidi- ja finantstaust ka välistesse süsteemidesse (ERP, CRM jt), mida kasutavad kõik Sinu ettevõtte töötajad

alva teenused

Võlahaldusteenused

Osutame täisteenuseid alates krediitmüügist kuni rahalaekumiseni. Võlaportfelli analüüs, krediidijärelvalve, ketimeetodi inkasso, avalikustamine.

liviko

Tugiteenused

Krediidijuhtimise tugiteenused aitavad ennetada võlglaste riskikäitumist terves krediitmüügi ahelas. Turvatempel (garantii) ja EVUL sertifikaat.

Miks just "Lead to cash" täislahendus?

20+ aastat kogemust valdkonna ekspertidena.
40-60% kuus väheneb püsivalt võlaportfelli maht peale kolme kuu kasutamist.

“Lead to cash” kasutajad on:

Ettevõtlikud ja otsuseid tegevad isikud – väike-, keskmiste- ja suurettevõtete töötajad.
Motiveeritud eraisikud, kes ostlevad veebis, kandideerivad tööle või otsivad veebist infot isiku või ettevõtte kohta.

Ainus äriportaal Eestis:

Kus ettevõtjad saavad kasutada infot oma süsteemides ilma API-andmeliidestuseta.
Mis võimaldab kodulehtedel ja Googles näha veebilehe omanike, firmade ja isikute krediiditausta.
Kus firmade ja isikute interaktiivsed raportid sisaldavad unikaalset analüütikat ning tuleviku prognoose.

Kus võlahaldust teostatakse ketimeetodil, mis on efektiivsem kui inkasso. 

Kuidas krediidijuhtimine Storybookis Sinu ettevõttele kasu toob?

Võrreldes konkurentidega saad Storybooki abil oluliselt laiapinnalisemaid lahendusi, mis on unikaalsed ja hoiad kokku vähemalt 3x rohkem aega ning raha. 

Ühe sekundi taustakontroll

Ühe sekundi taustakontroll

Ühe sekundi jooksul annab krediidiskoor ja vaba krediidilimiit Sulle kätte olulise info enne igat äritehingut.
Ühe klikiga saab lisada ettevõtte või isiku jälgimise alla, et ükski oluline sündmus ei jääks tähelepanuta.

Krediidiinfo uuendamine

Krediidiinfo uuendamine

Ilma keerulise andmeliidestuseta saad oma müügihaldus- või raamatupidamise tarkvarasse sisse kõigi ettevõtete ja juhatuse liikmete reaalajas info nende makse- ja finantsvõimekuse kohta.
Sealhulgas ka ettevõtete ja isikute otsekontaktid!

Võlaportfelli detailanalüüs

Võlaportfelli detailanalüüs

Automaatne kogu kliendibaasi seire analüüs, mille eesmärk on koheselt reageerida klientide portfellis negatiivsetele muutustele (võlgnevuse teke, krediidilimiitide sulgemine, variisiku ilmumine juhatusse jne), vältimaks raskusi nõuete tagasisaamisel.

Ettevõtjate unikaalsed raportid

Ettevõtjate unikaalsed raportid

Juhatuse liikmete raportitest saab suurepärase koondülevaate ettevõtjate ärikogemusest, riskikäitumisest, finantsvõimekusest ja üldisest panusest ühiskonda.
Kasusaajate interaktiivsed võrgustikud ja nende varakus ning netoväärtused eurodes.

Efektiivne krediidi- ja võlahaldus

Efektiivne krediidi- ja võlahaldus

Krediidi- ja võlahalduse protsessid on:
* detailne kliendbaasi analüüs ja seire
* maksetähtaja ületanutega kontaktivõtt
*solidaarsete maksekokkulepete sõlmimine
*ketimeetodil nõuete sissenõudmine
*kohtu- ja pankrotimenetlus, notar jne

Turvavõrk (tugiteenused)

Turvavõrk (tugiteenused)

Nii turvatempel dokumentidel kui EVUL sertifikaat annab koostööpartneritele teadmise, et teie ettevõte on kaitse all.
See distsiplineerib kliente ja lisab teile täiendavat turvatunnet, et ettevõtte rahaasjad on kontrolli all.

*Tasuta ligipääs kehtib kuu aega ja see ei kohusta Sind millekski

Ligipääsu luba saadetakse Sulle ühe tööpäeva jooksul. 

Krediidijuhtimine Storybookis

Krediidijuhtimine Storybookis aitab Sul kaitsta oma äri, kindlustades õigeaegne rahalaekumine vähima aja- ja halduskuluga

Kasutage ettevõtete ja isikute raporteid enne igat äritehingut, et saada koostööpartneri rahaasjadest selge ülevaade. Sellega väldite krediidiriskide võtmist.

Pange ettevõtted ja isikud jälgimise alla, et ükski oluline krediidiriske sisaldav sündmus ei jääks tähelepanuta. Sellega hoiate oma kliendiportfelli maksevõimelisena.

Ettevõtete ja isikute raportid on kõik interaktiivsed ja sisaldavad ajaloolisi andmeid (al.1992 aastast) ning mille pinnalt on väljatöötatud masinõppel toimivad analüütilised mudelid nii müügivõimaluste suurendamiseks kui krediidiriskide ennetamiseks. 

  • – Krediidiskoor ja vaba krediidilimiit
  • – Maineskoor müügivõimaluste suurendamiseks
  • – Prognoosfinantsnäitajad kvartali ja jooksva aasta kohta
  • – Kasusaajad ja nende netovarade väärtused
Ettevõtete ja isikute raportid finants-, krediidi- ja maksevõimekuse hindamiseks
Krediidi- ja finantstaust veebis, Google otsingutes ja rakendustes (CRM, ERP)

Ilma keerulise ja kuluka andmeliidestuseta on võimalik väga lihtsasti saada reaalajas välistesse süsteemidesse (veebipõhised CRM, ERP vms tarkvarad) ettevõtete krediidiskoorid ja äririski klassid jpm, mis annavad nii rahalist kui ajalist kokkuhoidu krediitmüügi riskide hindamisel. Loe lähemalt veebirakendusest: Storybook WEB

Teaduspõhine krediidiskoor töötleb kõiki ettevõttega seotud andmekomplekte iga päev, mistõttu suudab reageerida ja teavitada kasutajat ettevõtte riskidest koheselt.

Otsustajate (isikute) krediidiskoor saadakse seotud ettevõtete aritmeetilise keskmisega, milles on võetud aluseks kehtivate seostega ettevõtete krediidiskoori seisud reaalajas ja kehtetute seostega ettevõtete krediidiskoori seisud ajahetkel, mil juhatuse liige ettevõttest lahkus. 

Krediidi- ja võlahaldus, mis on efektiivsem kui inkasso

Kaitske oma äri kindlustades raha laekumine “Lead to cash” täislahendusega – see on kõik ühes teenus, mis minimeerib krediidikahjud ja vähendab krediidijuhtimise kulu.

Teostame automaatseid võlaportfellide (kliendibaaside) analüüse ja igapäevast seiret.

Saadame maksetähtaja meeldetuletusi (leebe meetod) ja peame intensiivseid läbirääkimisi võlgnikega maksekokkulepete saamiseks (range meetod). Avalikustame võlgnevusi Inforegistris ja Storybookis, mida külastab ühes kuus ca 600 000 külastajat (ülirange meetod)

Sõlmime käendustega garantiisid ja nõuame võlgnevusi sisse ketimeetodil inkasso korras.

Kohtuhagid, maksekäsu kiirmenetlused, pankrotimenetlused jm juriidilised ja notariaalsed toimingud.

Krediidi- ja võlahaldus, mis on efektiivsem kui inkasso
Tugiteenused, mis aitavad ennetada võlglaste riskikäitumist võlglaste riskikäitumist

Tugiteenused, mis aitavad ennetada võlglaste riskikäitumist

Krediidijuhtimise tugiteenused aitavad ennetada võlglaste riskikäitumist terves krediitmüügi ahelas.

Turvatempel arvetel ja dokumentidel annab klientidele teada, et Teie arved on kaitse all ja see distsiplineerib Teie kliente arvete või laenumaksete tähtaegadest kinni pidama.

Eesti Võlausaldajate Liidu liikmelisus ja sertifikaat annab Teie koostööpartneritele teadmise, et Teie taust on Liidu poolt kontrollitud ja kvalifitseerute usaldusväärsete ettevõtete hulka. Liidu liikmelisus näitab, et seisate ausa ja läbipaistva majanduse eest, mis lisab turvatunnet, et Teie rahaasjad on kontrolli all.

Ettevõte, mis näitab välja oma brändi tugevust, hindab adekvaatselt ostjate maksejõulisust ning jälgib nii neid kui arvete laekumisi, on oma partnerite poolt respekteeritud ja usaldusväärne.

Juba 2000+ klienti kasutab krediidijuhtimise
täislahandust "Lead to cash"

Tellin tasuta ligipääsu firmade ja isikute raporitele

* Tasuta ligipääs kehtib kuu aega ja see ei kohusta Sind millekski.

Kui aga meie unikaalsed raportid meeldivad, siis paneme tööle  “Lead to cash” täislahenduse (esimene kuu tasuta).