For more information:
Business media and news feed
25. rahvusvahelisest ehitusmessist Eesti Ehitab 2023 võtab osa üle üle 130 ettevõtte ja organisatsiooni kaheksast riigist. Teemadering haarab kõiki ehitusturuga

Ehitusmess toob ehituskevade!

25. rahvusvahelisest ehitusmessist Eesti Ehitab 2023 võtab osa üle üle 130 ettevõtte ja organisatsiooni kaheksast riigist. Teemadering haarab kõiki ehitusturuga seotud valdkondi: muu hulgas leiavad külastajad infot ehitus-, konstruktsiooni-, katuse- ja fassaadimaterjalidest, toodetest on esindatud aknad ja uksed, trepid ja piirded, valgustehnika, kütte-, ventilatsiooni- ja

Cooperation partners

The company's biggest cooperation partners

EE- Estonia

Dropdown

all articles

Dropdown


Kutsume Teie ettevõtet osalema ehitusmessil Eesti ehitab 2023!

PRESSITEADE 02.11.2022 Järjekorras 25. rahvusvaheline ehitusmess Eesti ehitab avab iga-aastase kevadise ehitushooaja 5.-8. aprillini 2023 Eesti Näituste messike
eestiehitab.ee

Are you sure you want to delete this article?

Loader

Loader

App Ad

Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is as of today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.