Business media and news feed
Lausreklaam ei toimi ja on muutunud

STORYBOOK OĂś: reklaam on surnud, elagu sisuturundus!

Lausreklaam ei toimi ja on muutunud "tapeediks". Vaataja hindab hoopis võimalust saada teada midagi üldiselt endale kasulikku, hoolimata konkreetsest tootebrändist. Kui aga mingist brändist või ettevõttest juba kusagil juttu on, siis valdav enamik hindavad võimalust enne otsuse tegemist lugeda juurde ka firma tausta kohta. Tippturundaja teab seda ja tapeediprobleemist aitab üle kvaliteetne sisuturundus.

Kuidas erineb sisuturundus reklaamist?

Sisuturunduse ja reklaami erinevust võiks illustreerida nii, et kui reklaam on nagu plakatiga maantee ääres seismine, siis sisuturundus on kui kohtumine nendega, kellega on ühiseid huvisid ja millestki rääkida ning kellega tekib seeläbi vastastikune suhestumine. Plakatiga maantee ääres seistes ei tea me ju, kes istub möödasõitvas autos, kas ta näeb meie infot ja kas see kõnetab teda? Autos istuja jaoks on kõik need plakatid tee ääres kirju-mirju mass, mis häirib keskendumist autojuhtimisele. Nõnda polegi ime, kui "aknast lendab banaanikoor" ja tabab reklaami. Mööname siiski, et massis eristumiseks on plakatid väga mitmekülgsed: neid on mustvalgeid ja värvilisi, liikuvaid ja paigalseisvaid, interaktiivseid ja tõeliselt üllatavaid jne. Kuid mainitud motivatsiooniprobleem jääb samaks - vaatajal ei ole üldjuhul huvi reklaami vaadata ja kui mõnikord ka oleks, siis mööda sõites (nt uudistes surfates) ei jõuta seda lihtsalt märgata. Ta pole ju siia tulnud reklaami vaatama, vaid hoopis mingil muul põhjusel. Sisuturundus läheneb asjale sootuks teistpidi, see alustab huvitatud vaatajast, mitte oma sõnumist. Selleks määratletakse lisaks tavapärasele: mida öelda ja keda kõnetada, ka see, kus selline vaataja toimetab. Ning minnaksegi oma sõnumitega sinna, kus on just see kõige õigem seltskond, kes ühtlasi januneb pakutava info järele. Kindlasti ei minda sisuturundusega kohta, kus soovitud publik mööda kihutab, vaid kuhu nad on ise tulnud ning kus olemiseks endale aega võtnud.

Sisuturundus vajab kohta meedias, kus olijad ON VALMIS Ă„RA KUULAMA

Seega on vaja kanalit, kus on olemas vastused, mida inimene otsib ja mida leides on ta rahul ning soovib veel enam teada saada. See koht peab olema ka turvaline ja usaldusväärne ning soovitavalt kandma sõltumatuse pitserit - vaatajale ei meeldi, kui teda varrukatpidi otsustama sikutatakse. Kõlab nagu ulmeliselt ideaalne meediakanal? Kuskohast sellist võtta? On olemas otsimootorid, kuid need näitavad väga palju infot ning seal on enamike ettevõtete jaoks keerukas ja kulukas ennast esile tõsta. On olemas erinevad uudistekanalid, kuid need näitavad infot seinast seina ja hajutavad tähelepanu ning sinna tullakse lugema uudiseid, mitte vaatama reklaami ega otsima tooteid/teenuseid. Koduleht on üks selline koht, kuhu tulnud vaataja on huvitatud seal olevast infost ja ilmselgelt soovib ettevõtte või selle pakutavate toodete kohta rohkem teada saada. Kui aga tegemist ei ole just oma valdkonna juhtiva ärihiiuga, siis on raske saavutada kodulehele piisavalt vaadatavust. Seda põhjusel, et kodulehe üldine külastajate arv on meediaportaalidega võrreldes suhteliselt madal, mistõttu jääb see otsimootorite tulemustes enamjaolt tahapoole. Eespool on otsimootorite tulemustes ikkagi suure külastatavusega veebilehtede, nt uudiste ja infoportaalide kajastused. Sisuturunduse mõistes on sellised kajastused aga laialipillutatud ning nende esiletoomine kaootiline ja ajas pidevalt muutuv - iga uus teemakohane kajastus (sh konkureeriv) lükkab eelmised tahapoole. See tähendab, et igasugu sisuturundusartiklid sellistes meediakanalites mattuvad üsna ruttu uuema info alla. See uuem info ei tarvitse aga sugugi olla sisuturundust teinud ettevõtte huvides - üks negatiivne kajastus võib olla nii populaarne, et varjutab kõik positiivsed. Inforegister Lugejad 4 Kas äriinfo portaal võiks olla sisuturundajale lahendus? Seal on tuhandeid kordi suurem külastavus, kui kodulehel. Sinna jõutakse, kui otsitakse infot ettevõtte või selle juhtide kohta. Seal on olemas ettevõtte andmed, finantstaust ja äriinfoportaal annab ettevõttele ka sõltumatu krediidivõimekuse hinnangu. Seega on olemas taustainfo ja piisav külastatavus, mis tagab leitavuse otsimootoritest. Siin on ka piisav hulk motiveeritud vaatajad, kes tulevad ettevõtte kohta infot vaatama. Kuid on ka paar olulist "aga":
  • Ă„riinfo peab olema kvaliteetne ja ajakohane. Aastajagu vana info põhjal ei saa otsustada ettevõtte tegeliku krediidivõimekuse ĂĽle.
  • Ă„riinfo portaali ei jõua ĂĽldjuhul aga need, kes otsivad mitte ettevõtet, vaid lihtsalt märksõnaga toodet või teenust.
  • Ă„riinfo on esitatud ilma ettevõtte "näota" ning ĂĽldjuhul kuivalt ja kataloogivormis. Sisuturunduse mõistes see ei kõneta ning enamasti ei oska vaataja suuremat osa äriinfot ka tõlgendada.
Äriinfo kõrvale on seega vaja sellist ajakohast infot, mis on arusaadav igaühele ning mis toob faktide kõrval välja ka sisuturundust tegeva ettevõtte unikaalse näo - ettevõtte brändi, toote/teenuse brändi ja tööandjabrändi.

Hea sisuturundus on terviklik ja ei kaota ajas väärtust

Hea sisuturundus toob suure külastatavusega meediakanalisse kokku kõik oma loodud väärtused, annab vaatajale kasulikku teavet, näitab huvitatud vaatajale ka toodet ja brändi, näitab ettevõtte enda nägu ja mis eriti oluline, toob juurde ettevõtte usaldusväärsuse mõõtme - soovitused ja sõltumatu hinnangu. Hea meediakanal tagab aga selle, et info on hästi leitav, koondatud ja hästi esitatud ning ei viska raha maha - kord loodud info ei mattu uuema alla. Selliselt tulemusliku meediakanali üles ehitamine igal ettevõttel ise ja nullist alates on ülimalt kulukas ning selle omamine luksus. Mõistlikum ja soodsam on kasutada meediakanalina juba toimivat keskkonda, kus on ootamas huvitatud vaatajad ja püstitada sinna oma meedialeht. Seda võimalust täna turul eriti ei pakuta ja kasutatakse üldjuhul kodulehte, mille nõrkustest eespool juba rääkisime. Isikliku meediakanalina kasutada ja selles oma meedialehte püsti panna saab täna äriinfo portaalidest ainsana Storybookis , mida kuvatakse omakorda edasi veel ka Inforegistris. See tähendab ettevõtjale kõrget leitavust veebis, suurimat hulka motiveeritud vaatajaid, mitmekülgset ja efektiivset sisuturundust ning selle püsivust ajas, eristumist konkurentidest oma unikaalse näo näitamisega ning usaldusväärsuse kasvu, tänu sõltumatule taustainfole ja krediidisoovitusele.

Andmete jõud võiks asuda tööle ettevõtja heaks

Üks kohtumispaik kliendiga on Inforegistri hästitoimiv äriinfoportaal koos Storybooki meediakanaliga. Neil ühtekokku on täna suurim hulk asjast huvitatud vaatajaid ja nüüdsest avatud ka võimalus luua 24/7 toimiv oma ettevõtte isiklik meedialeht. Storybook kui meediakanal hõlmab omavahel seostatult:
  • kujundatud ettevõtte profiili
  • sisuturundusartikleid koondatult
  • meedialehtede kuvamine sama valkonna ettevõtete blokis: Soovitame koostööks
  • tööandjabrändi ja töökuulutusi
  • viiteid ettevõtte oma kodulehele ja sisule
Rohkete taustaandmete kõrval annab Krediidiskoor lihtsa valgusfoori põhimõttel sisuturunduse sõnumitele konteksti. Lugeja ei pea isegi rohkem uurima, sest kenasti roheline Krediisikoori märgis on 100% arusaadav sõnum igaühele - see ettevõte on sõltumatu hinnangu alusel usaldusväärne.

Ettevõtte isiklik meedialeht peaks toimima aastaringselt ning tagama usaldusväärsuse tõusu

Firma brändikuvandiga sisuturunduse artiklite avaldamine Storybookis, oma isiklikus meediakanalis töötab aastaringi brändi tuntuse ja toodete nõudluse kasvu heaks. Ettevõtte meedialehe oluline osa on äritausta info ettevõtte kohta. Inforegistri sõltumatu Krediidiskoor ja selle antud krediidiriski hinnang ettevõttele (täpsusega 99,5%) selle brändikuvandi ja sisuturunduse artiklite kõrval, lisab külastajale kindlustunnet Sinu kasuks otsustamisel. Krediidiskoori mudel on teaduspõhine ja leidnud tunnustust ka rahvusvahelisel tasemel.

Meedialeht peaks olema kohas, kus saab turundust peenhäälestada

Peenhäälestamise all mõtlengi taas seda, et leitakse õige vaataja ja koos näidatakse talle Firma unikaalse näo (brändi), sh tööandja brändi näitamine on võimalik nii ettevõtte enda kui ka teiste, vabadel ettevõtete profiilidel nii Inforegistris kui Storybookis. Täna on see ainus keskkond Eestis, kus saab turundust peenhäälestada ning mis aitab jõuda õige vaatajani:
  • rahalist otsust tegevad – võimalikud kliendid, partnerid, töötajad
  • motiveeritud – otsivad juba ise veebist isikut, ettevõtet, toodet või teenust (märksõna)

Sisuturundus on BRÄNDITURUNDUSE tööriist

Kõik kokku: sisuturunduse artiklid meedias, ettevõtte kuvand koos taustainfo ja sõltumatu Krediidiskoori hinnanguga ning tööandjabränd koos on ettevõtja käsutuses Eesti enim kĂĽlastatavas äriinfo portaalis, mille rekordiks on ~5,8 miljonit unikaalset kĂĽlastajat ja ~3,3 miljonit (motiveeritud!) vaatamist kuus. Võta oma meediakanal kasutusele, siin on sulle personaalne pakkumine   Hea lugeja, kĂĽllap taipasid, et see siin on sisuturundusartikkel? :) Mina usun aga siiralt, et ĂĽlaltoodust on Sulle päriselt abi ja soovin Sulle edukat sisuturundamist* parimal viisil!  

Comments (0)


Are you sure you want to delete this article?

Dropdown

all articles

Are you sure you want to delete this article?

Loader

Loader

App Ad

Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is as of today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.