For more information:

MIIDURANNA SADAM AS

1
Business media and news feed
?
Business media page visits - 1207; followers - 27. Reviews - 4; Articles 4+ "Write an opinion on MIIDURANNA SADAM AS!"

Miiduranna sadama perspektiiviplaanid

Visioonis on väiksemate kruiisilaevade teenindamine ja paadisadama laiendus, samuti maa-ala arenduste kaasajastamine. Olulist rõhku pannakse elukeskkonna mitmekesistamisele merele juurdepääsu tagamisega. Arhitektuuribüroo KPME koostas 2008 aasta kevadel visualiseeringu Miiduranna sadama tulevikust.

Loe algallikast miidurannasadam.ee

Cooperation partners

The company's biggest cooperation partners

EE- Estonia

Dropdown

all articles

Are you sure you want to delete this article?

Loader

Loader

App Ad

Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is as of today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.