For more information:
Business media and news feed
10. juunil 2023 toimub järjekordselt Avinurme Kultuurikeskuses maakoolide hariduskonverents, et uurida, milline on maailma parim haridus maal, õppida üksteise p

Maakoolide hariduskonverents

10. juunil 2023 toimub järjekordselt Avinurme Kultuurikeskuses maakoolide hariduskonverents, et uurida, milline on maailma parim haridus maal, õppida üksteise positiivsetest kogemustest ning koguda ideid, kuidas kujundada maapiirkondade hariduselu tulevikku. Maakoolide hariduskonverents lähtub ideest, et maapiirkondade hariduse tulevikku puudutava arutelu eestvedajateks peavad

Cooperation partners

The company's biggest cooperation partners

EE- Estonia

Dropdown

all articles

Dropdown


Eesti Lastevanemate Liidu küsimustik (II)

Üks õppeaasta on järjekordselt läbi saamas. Sellel perioodil on kõik osapooled kogenud nii rõõme kui muresid. Ka Eesti Lastevanemate Liidu poole on sellel õppea
laps.ee

Are you sure you want to delete this article?

Loader

Loader

App Ad

Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is as of today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.